Naviqator


Arxiv

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

Yaranma tarixi:

Son düzəliş: 20 Mart, 2019

Fotoqrafiyanın əsasları

Fotoqrafiyanın əsasını apertura, çəkim sürəti və İSO sürət təşkil edir. Bunların hər biri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün bu filmi izləyin. Filmdə həmçinin fokus məsafəsi və əks kvadratlar qanunu haqqında danışılır.

Filmin çəkilişində istifadə edilən prezentasiyaya bu ünvanda baxa bilərsiniz.

Terminlər: fokus məsafəsi, apertura, çəkim sürəti, İSO sürət, əks kvadratlar qanunu, konvergensiya nöqtəsi

Digər məqalələr

Yayılma dairəsi (Кружок нерезкости, кружок рассеяния)

Bu dairə göz tərəfindən nöqtə kimi qəbul edilən ən kiçik diametrli dairədir...

Fotoqrafiyada Subyekt və Obyekt anlayışları

Fotoqrafiyada çəkilən əsas element 'subyekt', onu əhatə edənlər isə 'obyekt' adlanır. Subyekti həmişə dəqiq fəzanin sərhədləri daxilində saxlamağa çalışırlar...

Photography tips

This page holds some power tips for beginners and even advanced amateurs.

Fotoqrafiyada yayılma haqqında

Fotoqrafiyada yayılma heş də həmişə arzuolunmaz deyil və onun rolu fokusun rolu qədər vacibdir. Yayılmanın aşağıdakı növləri var

Photography

This page holds articles on photography theory and technical acpects.

© Müəllif hüquqları qorunur

Bu saytdakı bütün məqalələr Cəfər N.Əliyev tərəfindən yazılıb. Onlar hər hansı üçüncu şəxs tərəfindən digər resurslarda çap edilərsə mənbə və müəllifin adı göstərilməlidir. Sayt özü həmin şərtlərə əməl edir.