Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

FlowerShopping.com :: PandaHall :: A4C :: BudgetPetCare :: stacyadams.com :: MyUS.com :: FragranceNet.com :: TicketCity :: Microsoft :: IK Multimedia :: Szul.com :: Rakuten Kobo Canada

Bargains coupons

Language: az en ru

About bargains coupons

Discounts like everybody, and we know that all internet and regular shops give different discounts. It may be seasonal or holyday discounts, clearance, etc. There is one discount type, specific only for internet shops. It is bargains coupons. In this case the discount is connected with coupon. The one can get discount only when redeem this coupon on checkouts of purchase. These coupons are sent to different advertising agencies and corporate clients, some time to privileged clients. You can’t see them on site of shop. Then how to get and apply them? We can help you to obtain them. Every day we look and publish in our site discount coupons of different shops.

User interface

On the left side of page we list categories, on top of page you can find the names of all shops, whose coupons we offer. You choose the category from left side and get all bargains of shops on this category of goods. Note that after choosing the category the page will show you only list of shops that offer goods on this category. You can filter the result list by choosing one of these shops. In this case you’ll see only the goods of chosen shop on this category.
Many shops offer the goods of several categories. Therefore if you click on shop without choosing category, you’ll get all goods of chosen shop on all categories. But when you choose category, then click on shop (but not vice versa), as mentioned above, you’ll get only goods of this shop on chosen category. To clean filter, just click on BARGAINS, i.e. on the name of this page.
You can also search for a goods or brand by typing word(s) and clicking the Go! button. But you can't filter search result with above mentioned filters. If you click on category or shop name the filter will be applied to entire goods, not to the result of search.

How to apply bargains coupons

After finding the coupon click on apply, and get to the site of chosen shop. We open a new window for the site of shop, to keep our page open, that you can return here. After making purchase, during checkout process you’ll see the field to enter bargains coupon code. Usually they name it Redeem coupon (or something like this). It’s a time to pick coupon code from our site. Switch to our site, select and copy (Ctrl+C) the coupon, then paste (Ctrl+V) to above mentioned field. Now you can press Apply (the name of button may differ). Now you get the discount as genuine holder of bargains coupon. You’ll see that the sum of purchase is reduced by predefined percent or value. Now you can pay for your order and finish the process.
Some coupons demand the minimum amount to redeem. Some shops don’t issue coupons. They connect the discount with the referral, or give the discount for a short time. For these shops we write N/A instead of coupon code. In this case discount depends on site, where you “come from” to the site of shop, and by our referral link you’ll get the discount.
Just try it. I assure you, it works. When I opened this site, for the first month of hosting I paid only 1 cent (0.01USD), whereas it must be 9.95USD. I just found and applied the appropriate coupon.
Success to you...

Attention

All coupons have the validity period and every day (or week) shops issue the new coupons, and the old coupons are invalidated. We delete old coupons, and publish the new ones. Therefore we recommend you to check our site for new coupons every time before making purchase on shops, listed here. The list of shops also increases from day to day.

* We yet offer bargains coupons on US and Canada shops. At short time we’ll offer the coupons of shops in UK and Australia.


Sistem haqqında

Biz hamımız endirimi xoşlayırıq və hər alış-verişdə seçdiyimiz malı mümkün qədər ucuz almağa çalışırıq. Mağazalar isə vaxtaşırı bizi sezon, bayram və digər endirimlərlə sevindirir. Bəs internet alış-verişdə bu necə olur? Adi mağazalardakı endirimlər internetə də şamil olunur. Amma bir endirim də var ki, yalnız internetə xasdır. Bu kupon endirimidir. Bu endirimdən yalnız kuponu bilən adam yararlanır. Kuponlar isə açıq şəkildə mağazanin saytından yayınlanmır. Belə kuponlar internet-mağazalar tərəfindən reklam şirkətlərinə, korporativ müştərilərə, və bəzən də imtiyazlı müştərilərə göndərilir və məhdud zaman çərçiyəsində qüvvədə olur. Bəs adı müştəri bu kuponları necə əldə etsin? Bunun üçün biz varıq. Biz daim internetdə bu kuponları axtarıb bu səhifəyə yığırıq.

İstifadəci interfeysi

Sol tərəfdə kateqoroyalarin adları, yuxarıda isə kuponlarını təklif etfiyimiz mağazaların adları sadalanıb. Siz kateqoriyanı sol tərəfdə seçərkən sistem bu kateqoroyadan olan mağazaların endirim kuponlarını göstərir. Bu zaman sistem yalnız seçdiyiniz kateqoriyadan mal təklif edən mağazaların adlarını saxlayıb, digərlərini siləcək. İndi əgər bu mağazalardan birinin adını bassaq, nəticədə yalnız həmin mağazanın kuponları qalacaq.
Əksər mağazalar müxtəlif kateqoriyalı mallar təklif etdiyindən, kateqoriyanı seçmədən mağazanın adını bassanız, bu mağazanın bütün kateqoriyadan olan endirim kuponlarının siyahısını alacaqsiniz. Əgər əvvəl kateqoriyanı seçib sonra mağazanı bassanız sistem həmin mağazanın yalnız seçilmiş kateqoriyadan olan mallara aid kupon və endirimlərini göstərəcək. Bu məhdudiyyəti götürmək üçün BARGAINS düyməsinə basmaq lazımdir.
Siz həmçinin lazım olan malı axtara da bilərsiniz. Bunun üçün malin , brendin, mağazanın adını (və ya adlarını) yığıb Go! basmaq lazımdır. Bayaq adı çəkilən filterlər sorğunun nəticəsinə təsir etmir. Əgər sorgunun nəticəsini alandan sonra kateqoriya və ya mağazanı seçsəniz, bu seçim nəticəyə yox bütün mallar üzərinə tətbiq olunacaq.

Kuponu necə istifadə etməli

Sizə lazım olan kuponu tapdıqdan sonra apply basıb həmin mağazanın saytına keçirsiz. Həmin sayt yeni pəncərədə açılır ki, sonra yenidən bizim sayta qayıda biləsiniz. Alış-verisi başa çatdırarkən ödəniş zamanı kuponu daxil etmək üçün sahə görəcəksiz. Onun adı Redeem coupon ola bilər. Bu zaman yenidən bizim sayta keçib siçan ilə kuponu seçirsiniz və buferə köçürürsünüz (Ctrl+C), sonra isə mağazanın saytına qayıdıb bu kuponun nömrəsini uyğun sahəyə yazırsınız (Ctrl+V) və kuponu tətbiq etmək üçün olan xüsusi düyməni basırsınız. Adətən onun da adı Apply olur. Bu zaman mağaza sizi kuponun sahibi kimi qəbul edib lazım olan faiz və ya qiymət endirimini verəcək. Siz görəcəksiniz ki, alışın ümumi məbləği azaldı. İndi ödəniş edib alışı başa çatdırmaq olar.
Bəzi kuponlar alışın minimal məbləğindən asılıdır. Bəzi mağazalar ümumiyyətlə kupon ilə işləmir. Sadəcə olaraq endirimi referala bağlayırlar. Bu zaman mağaza müştərinin hansı saytdan “gəlməsindən” asılı olaraq ona göstərilən endirimi verir. Endirim olmayan yerdə qrafada kupon əvəzinə N/A yazırıq.
Bu sistem həqiqətən işləyir. Gördüyünüz bu saytın 1 aylıq yerləşməsi vaxtikən mənə cəmi 1 sentə (0.01 USD) başa gəlmişdi, o zaman saytın 1 aylıq yerləşdirilmə haqqı 9.95USD idi. Sadəcə olaraq lazımi kuponu tapmışdım.
Sizə də bu işdə uğurlar arzulayırıq...

Diqqət

Hər kuponun etibarlılıq müddəti var və hər gün mağazalar yeni kuponlar paylayır. Köhnəlmış kuponları biz yeniləri ilə əvəz edirik. Ona görə məsləhət görürük ki, hər alış-verişdən əvvəl yeni kuponlar üçün bizim sayta baş çəkəsiniz.

* İndiki anda bizdə yalnız Birləşmiş Ştatlar və Kanadadakı bir sıra mağazaların kuponları var. Amma tezliklə Böyük Britaniya və Avstraliya mağazalarının da kuponlarını əldə edəcəyik.


О системе скидок

Все мы любим скидки и знаем, что многие интернет-магазины (как и обычные) предоставляют сезонные, праздничные и акционные скидки. Но есть еще и купонные скидки, о чем знают лишь немногие из нас, и как от них получить выгоду при покупке через интернет. Принцип действия такой. Магазины предоставляют скидки лишь тем, у кого есть определенные купоны. А эти купоны магазины время от времени отсылают рекламным агентствам и другим своим партнерам, а иногда и привилегированным покупателям, о чем не публикует на своих сайтах. Так как же достать подобные купоны простому клиенту? В этом мы Вам поможем. Мы постоянно ищем для вас в интернете  и публикуем на этой страничке различные купоны этих магазинов.

Интерфейс пользователя

На левой стороне перечислены все категории, а наверху названия магазинов, чьи купоны мы предоставляем. Вам достаточно лишь выбрать категорию товара в меню на левой стороне и система даст все акции магазинов и имеющиеся купоны на товары в этих магазинах. Обратите внимание, что после выбора категории, наверху система оставляет только названия магазинов, торгующих товарами данной категории. Результат можно сузить, нажав на название конкретного магазина на верхней строке.
Заметьте, что многие магазины продают товары различной категории. Поэтому если сразу нажать на название магазина, не выбрав категорию, то получите весь товар этого магазина по всем категориям, а если сначала выбрать категорию, и затем нажать на магазин (а не наоборот), то система отфильтрует результат и покажет товар принадлежащий выбранной категории только с этого магазина. Для снятия фильтра нажимайте на кнопку BARGAINS, т.е. на название этого раздела.
Вы также можете искать нужный вам товар или магазин с помощъю поиска. Для этого набираете нужные слова и нажимаете Go! Упомянутый ранее фильтр на результат поиска не влияет. Если после получения результата выбрать категорию или магазин, фильтр будет применен на весь товар, а не сузит результат поиска.

Как использовать купоны

После того, как нашли нужный вам купон, просто нажимаете на ссылку и попадаете на сайт выбранного вами магазина. При этом сайт магазина открывается новым окном, чтобы страничка с купоном оставалась доступной. При совершении покупки во время оформления заказа, вы увидите, что есть поле для ввода номера купона. Обычно оно называется Redeem coupon (или как-то иначе). Тогда  нужно перейти на нашу страницу, выделить купон мышкой и сохранить в буфере (Ctrl+C), затем обратно перейти на страницу заказа и вставить этот купон на соответствующее поле (Ctrl+V) и нажать соответствующую кнопку. Обычно она называется Apply. После этого магазин примет вас за человека, владеющего купоном и  предоставит вам соответствующую скидку, уменьшив общую сумму заказа на определенный процент или сумму. Теперь можно оплатить заказ.
Некоторые купоны имеют минимальной лимит на сумму заказа. Некоторые магазины вообще не издают открытых купонов, а просто скидки привязывают к рефералу (линку) или предоставляют скидки на определенный короткий период. Отсутствие купона обозначается - N/A. В этом случае основанием для получения скидки служит линк, откуда “вы пришли”, и по нашей ссылке магазин предоставляет вам скидку.
Поверьте, эта система работает. Я сам за месяц хостинга этого сайта когда-то заплатил 1 цент (0.01USD), тогда как сумма составляла 9.95USD. Просто нашел соответствующий купон.
Удачи...

Внимание

Каждый купон имеет срок действительности и каждый день магазины генерируют новые купоны, а старые теряют силу. По истечении срока действия мы их убираем с нашего сайта и добавляем новые. Поэтому советуем всегда перед совершением покупки проверить, нет ли у нас купон на данный магазин.

* Пока у нас имеются купоны только на Американские и Канадские онлайн магазины. В скором времени намечается расширение и включение магазинов Великобритании и Австралии.