Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20231

All articles of September-2023

All articles, issued in September-2023 sorted by publishing date.

01 September, 2023 - Sehrli kvadrat
Sehrli kvadrat üçün istənilən sətir elementləri, istənilən sütun elementləri və hər iki diaqonal elementlərinin ayrılıqda cəmi eyni ədədi verirş Həmin ədədə Sehrli ədəd deyəcəyik.