Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of November-2017

All articles, issued in November-2017 sorted by publishing date.

18 November, 2017 - Düşüncə maddiyyatı necə idarə edir
Kainat fikrə bağlıdır və hər şey fikir vasitəsilə yaradılır. Enerji diqqətin arxasınca gedir. Fikrimizi nəyin ətrafında cəmləsək o dəyişməyə başlayır.

24 November, 2017 - Mənfi ölçülü fəza nədir?
Siz həqiqətən də bütün Kainatın bir nöqtədən yaranmasına inanırsınız? Məncə bu sadəcə nöqtə yox, mühitdə bir dəlik olub.

26 November, 2017 - Çevrə və Dairə
Müstəvidə verilmiş nöqtədən eyni məsafədə olan nöqtələrin əmələ gətirdiyi həndəsi fiqura çevrə deyilir. Müstəvinin çevrə ilə məhdudlaşmış hissəsinə dairə edilir.

28 November, 2017 - Çevrəyə toxunan
Əgər çevrə və düz xəttin yalnız bir orta nöqtəsi varsa bu düz xəttə çevrəyə toxunan deyilir.Çevrəyə toxunan, toxunma nöqtəsindən çəkilmiş radiusa perpendikulyardır.