Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of August-2017

All articles, issued in August-2017 sorted by publishing date.

07 August, 2017 - Törəmə nədir?
Proqramçılara törəmənin izahı. Çoxlarında riyaziyyatda törəmə mövzusu darıxdırıcı gəlir. Amma bu izahı oxusanız həmin mövzunu sevəcəksiniz. Çünki diskret halda türəmə nisbətdən başqa bir şey deyil.