Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of April-2017

All articles, issued in April-2017 sorted by publishing date.

05 April, 2017 - Hecalama
Azərbaycan mətnini hecalara ayırmaq üçün müəyyən qaydalar var. Ən birinci qayda odur ki, Əvvəlcə onu deyək ki, sözlərdə olan saitlərin sayı qədər heca var. Samit səs özündən sonrakı saitin yaratdiği hecaya daxil olur..

29 April, 2017 - Semantic Web abbreviations
Here is a list of Semantic Web abbreviations. You already know some of them.