Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of January-2017

All articles, issued in January-2017 sorted by publishing date.

11 January, 2017 - Avtomobilin yanacaq sərfiyyatını necə yoxlamalı?
Avtomatın vurduğu yanacağın miqdarını birinci doldurmadan sonra gedilən yola bölüb 100-ə vururuq. Bu da bizim avtomobilin şəhər (və ya şose) rejimində 100km-də işlətdiyi yanacağın miqdarını göstərəcək.

16 January, 2017 - Oksigen sensoru
Benzinin tam yanması üçün hava/yanacaq nisbəti 14.7 hissə hava üçün 1 hissə benzin müəyyən edilib. Bu nisbətə (14.7/1) stoxiometrik, yəni ideal göstərici deyilir. Əgər ideal qarışıq alınmazsa bort-kompüter “varlı” yanacaq qarışığı verir.

20 January, 2017 - Katalizator barəsində
Məqalə katalizatorun avtomobil və ətraf mühit (ekologiya) üçün vacib rolunu izah edir. Həmçinin katalizatorun xarab olması səbəbləri və onun diaqnostikasını necə həyata keçirməyi izah edir. Katalizator tutularkən və ya daxilindəki pətəklər sınarkən avtomobildə nə müşahidə olunmasını bilmək istəyirsinizsə, bu məqaləni oxuyun.

21 January, 2017 - Yanacaq sərfiyyatının artma səbəbləri
Yanacaq sərfiyyatının artmasında həm texniki amillərin və nasazlığın, həm də sürmə tərzi, yol səthinin vəziyyəti, yanacağın keyfiyyəti, havanın temperaturu və aşıq pəncərə ilə sürmə kimi qeyri-texniki amillərin rolu var.

22 January, 2017 - Требования к интернет-магазину
В этой статье я старался описать в общих чертах необходимые требования для создания интернет-магазина. Данная концепция может послужить наброском для написания подробного технического задания.

28 January, 2017 - RMAN as 1-2-3
This is a guide to start running Oracle Recovery Manager (RMAN) easy way. Without complicated terminology, I explain how to use some RMAN commands to achieve your goal.