Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of October-2016

All articles, issued in October-2016 sorted by publishing date.

08 October, 2016 - Məsafə nədir?
Hər şeyin, hətta mənəviyyatın belə, kəmiyyətlə qiymətləndirildiyi bir zamanda məsafənin rolu yəqin ki, hamıya aydındır. Ölçü vahidlərinin ən çox işlədiləni olan məsafə anlayışı ilə hər gün mütləq olaraq qarşılaşırıq.