Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of May-2013

All articles, issued in May-2013 sorted by publishing date.

11 May, 2013 - Yayılma dairəsi (Кружок нерезкости, кружок рассеяния)
Bu dairə göz tərəfindən nöqtə kimi qəbul edilən ən kiçik diametrli dairədir...

11 May, 2013 - Fotoqrafiyanın əsasları
Fotoqrafiyanın əsasını apertura, çəkim sürəti və ISO sürət təşkil edir...

13 May, 2013 - Fotoqrafiyada Subyekt və Obyekt anlayışları
Fotoqrafiyada çəkilən əsas element 'subyekt', onu əhatə edənlər isə 'obyekt' adlanır. Subyekti həmişə dəqiq fəzanin sərhədləri daxilində saxlamağa çalışırlar...

14 May, 2013 - Fotoqrafiyada yayılma haqqında
Fotoqrafiyada yayılma heş də həmişə arzuolunmaz deyil və onun rolu fokusun rolu qədər vacibdir. Yayılmanın aşağıdakı növləri var