Cəfər Əliyevin bloqu

Arxiv

Ana səhifə :: Səyahət :: Xorvatiya


Yaranma tarixi:

Xorvatiya

"Qağayı" kişilər

Xorvatiyada cavanlar arasında qədim bir peşə var. Yayda cavan oğlanlar öz xoşbəxtliyini axtarmaq üçün qonşu dövlətlərə üz tuturlar. Azərilər Rusiyaya üz tutan kimi. Burada özlərinə cavan qızlardan yar axtarılar. Bizim dildə desək bazlığa gedirlər. Bunların içərisində evlənib qalanlar da olur. Amma əksəriyyəti qışda qayıdır vətənə. Bu cavanlara “qağayılar” deyirlər. Bu “qağayılara” hətta Makarska şəhərində bir heykəl də qoyulub. “Qağayılar” bircə İtaliyaya getmirlər. Deyilənə görə İtalyan qızları öz yurdlarında ailə qaydalarına ciddi riayət edirlər, və orada belə “qağayılara” münasibət yaxşı deyil.

Yaradılma tarixi: 29 Avqust 2012

Digər məqalələr

Xorvatiya barəsində
Xorvtiyada yay məzuniyyəti. Buradan Xorvatiya haqda turistlərə lazım ola biləcək maraqlı məlumatlar ala bilərsiniz.

Korçula
Korçula Xorvativada eyni adlı adada yerləşən şəhərdir. Bura məşhur səyyah Marko Polonun vətənidir.

Xorvat suvenirləri
Xorvatiya qalstukun vətənidir. Qalstuka ilk dəfə Xorvat ordusunda rast gəlinib. Buna görə də qalstuka Kravat deyilir. Bir də dığırcaqlı qələm burda kəşf edilib.

Dubrovnik
Dubrovnik Cənubi Dalmatiyanın mərkəzidir.

© Müəllif hüquqları qorunur

Bu saytdakı bütün məqalələr Cəfər N.Əliyev tərəfindən yazılıb. Onlar hər hansı üçüncu şəxs tərəfindən digər resurslarda çap edilərsə mənbə və müəllifin adı göstərilməlidir. Sayt özü həmin şərtlərə əməl edir.