The blog of Jafar Aliyev

Archive

All articles of March-2016

All articles, issued in March-2016 sorted by publishing date.

06 March, 2016 - İşləyən başliqlar necə olur?
Yaxşı başlıq təkcə diqqəti cəlb etməklə kifayətlənmir. Tutarlı başlıq ünvanlandiği auditoriyaya tam bir mesaj göndərir, onunla ünsiyyət qurur və onu məqalənin daxilinə çəkib aparır.

10 March, 2016 - Nəticə verən başlıqları necə yaratmaq olar?
Bir çox kopirayterlər hesab edir ki, məqaləyə sərf edilən vaxtın 50%-i başlığın yaradilmasına sərf olunmalıdır. Təxminən 10 nəfərdən 8-i yalnız məqalənin başlığını oxuyur, və yalnız 2-si mətə maraq göstərir.