The blog of Jafar Aliyev

Archive

All articles of February-2013

All articles, issued in February-2013 sorted by publishing date.

08 February, 2013 - Əlif-Lam-Mim
Mütəşabih ayələrdən olan Əlif-Lam-Mim ayəsinin izahı